€ 12,00

μεταχειρισμένα C004 Γραμματόσημα - Συλλογή 50++ φακέλλων ΓΑΛΛΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ παλαιά και σύγχρονα (1913-2020)

Γραμματόσημα - Συλλογή 50++ φακέλλων ΓΑΛΛΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ παλαιά και σύγχρονα (από 1913 μέχρι 2020) Ορισμένα κομμάτια ενδιαφέροντα και αξιόλογα - ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ