€ 21,00

μεταχειρισμένα C06 Ευχαριστήριο ονομαστικής επετείου απαντητική επιστολή του Κωνσταντίνου πρώην βασιλιά της Ελλάδας

Ήταν ο τελευταίος Βασιλιάς των Ελλήνων - Βασίλευσε από το 1964 έως το 1973
Ο φάκελλος και τα δύο επιστολόχαρτα - Δίνονται μαζί