500 Δραχμές 1932 (ΑΥ 002 464857)

Οι χρήστες είδαν επίσης