€ 45,00

μεταχειρισμενα GRECE 3&4. Liturgies ancicnnes Orthodoxes - The Master pieces of Ancient Pagan Music

Είδος
Παραδοσιακό
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

α.Chants sacres de la tradition byrantine par
Theodore Vassilikos(Academie Charles Gros)
(δίσκοι 2)
β. "Όλως εθνικά και πάνυ έντεχνα"
by Christodoulos Halaris(δίσκοι 3)