€ 6,00

μεταχειρισμένα Αρχές και φιλοσοφία εθνικών και περιφερειακων σχεδίων μάρκετινγκ

Βιβλίο εκδόσεων ΕΑΠ 2000. Χρήστου Ε. Με κάποιες σημειώσεις στις σελίδες