€ 5,00

μεταχειρισμένα Τίμων ο Αθηναίος - William Shakespeare

Μικρό βιβλιαράκι ελάχιστα ταλαιπωρημένο λόγω παλαιότητας όπως φαίνεται στις φωτογραφίες - Στην πρώτη εισαγωγική σελίδα και στην τελευταία έχει μικρές σημειώσεις με στιλό