€ 120,00

μεταχειρισμένα Ελλάδα 100 Δραχμαι 20.04.1923 ΝEON 1926 ΒΗ049 569,434 P-92 (ОЧ.Ал.048)

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ελλάδα 100 Δραχμαι 20.04.1923 ΝEON 1926 ΒΗ049 569,434 P-92 (ОЧ.Ал.048)
Με κόκκινη επισήμανση ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και κόκκινη υπογραφή Παπαδάκη .