€ 20,00

μεταχειρισμένα ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΔΑ 1961

Είδος
Ιστορία
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΔΑ 1961 σε καλή κατάσταση.
Σημάδια οξείδωσης από τους παλαιούς συνδετήρες οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί ( φαίνεται στις φωτογραφίες).
Ελαφρά λερωμένες κάποιες σελίδες.
Φθορά στις σελίδες 36-37 οι οποίες είχαν κολλήσει μεταξύ τους ( φαίνεται στις φωτογραφίες).
Μικρή σημείωση στο εξώφυλλο ( φαίνεται στις φωτογραφίες)