€ 20,00

μεταχειρισμένα Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Φωτογραφία
Ο Βασιλιάς Παύλος σε εκδήλωση.