€ 20,00

μεταχειρισμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ. ΦΕΚ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 1893

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
1893
Ανακοίνωση διορισμών του Αρχηγείου της χωροφυλακης.
16 σελίδες