€ 55,00

μεταχειρισμενα Συλλογή Νομισμάτων Γερμανίας

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

5 PFENNIG 1950 (5 ΚΕΡΜΑΤΑ)
10 PFENNIG 1949
50 PFENNIG 1950 (2 ΚΕΡΜΑΤΑ)
2 DEUTSCHE MARK 1975
2 DEUTSCHE MARK 1949
2 DEUTSCHE MARK 1973
1 DEUTSCHE MARK 1970 (2 ΚΕΡΜΑΤΑ)
5 PFENNIG 1976
10 PFENNIG 1979
10 PFENNIG 1982
1 PFENNIG 1950