€ 24,00

μεταχειρισμένα E-002 ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1945 έξι (6) εφημερίδες "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" (δίνονται μαζί)

1945 εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" αριθ. 2 - Σαββατο 12 Μαϊου - κατ.εξαιρετική
1945 εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" αριθ. 3 - Σαββατο 19 Μαϊου - κιτρινίλες στο οπισθόφυλλο
1945 εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" αριθ. 4 - Σαββατο 2 Ιουνίου - κατ.εξαιρετική
1945 εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" αριθ. 20 - Παρασκεύη 21 Σεπτεμβρίου - κατ.εξαιρετική
1945 εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" αριθ. 24-25 - Παρασκεύη 26 Οκτωβρίου - κατ.εξαιρετική
1946 εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" αριθ. 34 - Παρασκεύη 4 Ιανουαρίου - κατ.εξαιρετική