€ 11,90

μεταχειρισμενα Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής - Rudolf Arnheim

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ελάχιστες υπογραμμίσεις με μολύβι, όνομα προηγούμενου κτήτορα στην πρώτη σελίδα