€ 13,00

μεταχειρισμένα Συγκρότημα Μίτκα – Ποντιακό Πανηγύρι Νο2 LP

Είδος
Παραδοσιακό
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Συγκρότημα Μίτκα – Ποντιακό Πανηγύρι Νο2

LP Greece 1975' LPEL 802

Cover Ουδετερο
Πλευρα Α ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ +
Πλευρα Β ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

A1 Έλα Μετέμεν
A2 Ο Παιδάς Θελ' Να Παντρεύ'
A3 Έμορφος Είσαι Έμορφος
A4 Καζάσκα (Οργανικό)
A5 Οντάς Χαράζ' Η Ανατολή
A6 Σόλο Τικ (Οργανικό)
B1 Ο Χάρον
B2 Το Υστερνόν Το Φίλεμαν
B3 Καρσιλαμάς (Οργανικό)
B4 Καρσλίδικα
B5 Η Αγάπ' Σην Ξενητειάν
B6 Χασαποσέρβικο (Οργανικό)