€ 20.000,00

μεταχειρισμενα ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ αρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010

ekpiisi akinitou ar. 9 par. 1 n. 3869/2010
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ αρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Περιγραφή

Εκποίηση δικαιωμάτων πλήρους κυριότητας επί δικαιωμάτων ανέγερσης πάνω από το ισόγειο ορόφων δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2020 και συγκεκριμένα:
α) του δικαιώματος υψούν του Α' Ορόφου πάνω από το ισόγειο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 349/1000 εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Κόρινθο και έχει εμβαδόν 102,85 τ.μ., το οποίο θα έχει επιφάνεια 72,00 τ.μ. και
β) του δικαιώματος ανέγερσης αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του ως άνω δικαιώματος υψούν, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 349/1000 εξ αδιαιρέτου επί του προπεριγραφέντος οικοπέδου, το οποίο θα έχει επιφάνεια 72,00 τ.μ.
Ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς 20.000 € για κάθε ένα από τα ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές από 20.11.2018 έως 05.10.2020.

Οι χρήστες είδαν επίσης