€ 10,00

μεταχειρισμενα Πόμολα, Γρυλάκι και ροζέτες (31 τεμάχια) - τιμή πακέτου

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

6 γρυλάκια χρυσά με λευκό
2 πόμολα πόρτας χρυσό με λευκό
15 ροζέτες πόρτας
4 γρυλάκια λευκά
1 γρυλάκι χρυσό
3 πόμολα