€1 με BOX NOW όλο το 2023! 📦🎉

€ 120,00

μεταχειρισμενα 104 συλλεκτικά νομίσματα από Ελλάδα και άλλες χώρες.

104 συλλεκτικά κέρματα από Ελλάδα και άλλες χώρες. Στη συλλογή, μεταξύ άλλων, υπάρχουν και τα 6 συλλεκτικά κέρματα των 500 δραχμών του 2004, καθώς και όλα τα υπόλοιπα κέρματα των δραχμών και σε διαφορετικές παραλλαγές. Με μήνυμα μπορώ να δώσω περαιτέρω πληροφορίες.