€ 18,00

μεταχειρισμένα Κάρτες Angel Blessings - Cards of sacred Guidance & Inspiration

Κατάσταση
Καινούργιο

Περιλαμβάνει το κουτί με 44 κάρτες και βιβλίο οδηγιών. Οι κάρτες βοηθούν και δίνουν την ευκαιρία εξερεύνησης πνεύματος και ψυχής. Η κάθε κάρτα με ξεχωριστό όνομα αγγέλου είναι συνώνυμο της ποιότητας ενέργειες δύναμη κλπ και βοηθούν στην ατομική πνευματική αναζήτηση.
Σε άριστη κατασταση δίνονται όλα μαζί στο κουτί τους. Έκδοση Merrill West Publishing αυθεντική του 1995.