€ 18,00

μεταχειρισμενα DELL 65w DA65NM11-00 AC Power supply

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

DELL 65w DA65NM11-00 19.5v 3.34a ac adapter power supply
fully functional.
As shown, the power cable has a UK 3 pin plug.

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος DELL 65w DA65NM11-00 19,5v 3,34a
πλήρως λειτουργικό.
Όπως φαίνεται, το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει βύσμα 3 ακίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο.