€ 720,00

μεταχειρισμενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (80 τεύχη, 1977-1992)

elliniki fotografia (80 tefchi, 1977-1992)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (80 τεύχη, 1977-1992)
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

15€ τιμή για μεμονωμένα τεύχη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 24/81 ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 1980, 70 (1977), 75 (Ιανουάριος 1979), 76 (Απρίλιος 1979), 79 (1980), 80 (Απρίλιος-Μάιος 1980), 81 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1980) 82 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1980), 95 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1984), 97 (Σεπτέμβριος 1984)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 17-32

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 6 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1978, 7 ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1978, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1978, 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1978, 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1979, 14 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1979, 15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1979, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1979, 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1980, 19 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1980, 20 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1980, 21 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1980, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1980, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28.1980, 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1-ΜΑΡΤΙΟΣ 15.1981, 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1981, 28.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 2/82, 3/82, 4/82

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1983 ΝΟ 35, ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1983 ΝΟ 36, ΜΑΪΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 ΝΟ 37, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1983 ΝΟ 39, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ 1984 ΝΟ 40, ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1984 ΝΟ 41, ΙΟΥΛΙΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΝΟ 42, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΝΟ 43, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 ΝΟ 44/45, ΙΟΥΛΙΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1985 ΝΟ 46.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 3/1986, 4/1986

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 3/1987, 4/1987

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1988 ΝΟ 56, ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1988 ΝΟ 57, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1988, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1988.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1989, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1989, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1989, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1990, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1990, ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1990, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990, ΣΕΠΤΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΡΩΒΡΙΟΣ 1990, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1990, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΡΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1991 ΝΟ 11, ΙΟΥΝΙΟΣ 1991, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1991 ΝΟ 14, Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΡΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1991 ΝΟ 15, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1991-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1992 ΝΟ 16.

Όλα τα τεύχη βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση

Οι χρήστες είδαν επίσης