€1 με BOX NOW όλο το 2023! 📦🎉

€ 40,00

μεταχειρισμενα Πλήρης εγκυκλοπαίδεια 13 τόμων Teach Yourself, Εκδ. Πανεπιστημιακός Τύπος

Πωλείται 13τομη πλήρης εγκυκλοπαίδεια Teach Yourself σε άριστη κατάσταση, από τις εκδόσεις Πανεπιστημιακός Τύπος
Άλγεβρα
Φυσική
Τριγωνομετρία
Αριθμητική
Οργανική Χημεία
Ανόργανη Χημεία
Νέα Μαθηματικά
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Εκθέσεις Δημοτικού
Νεοελληνικό Λεξικό Α+Β
Νεοελληνική Γραμματική & Συντακτικό
Εκθέσεις Γυμνασίου