€ 15,00

μεταχειρισμενα Παλαιό συλλεκτικό ελληνικό νόμισμα, των δέκα δραχμών, του 1971 με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Β'.

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Παλαιό, συλλεκτικό ελληνικό νόμισμα, των δέκα δραχμών, του 1971 με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Β'.