€ 22,00

μεταχειρισμένα ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (1991).

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Μετάλλιο των Ενόπλων Δυνάμεων
Διαμνημόνευση - Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές
(ΔΕΙΡΑΠ) (1991).