€ 250,00

μεταχειρισμενα Ούτι τουρκικό

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ούτι περσικό
επαγγελματικό
ευκολοπαιχτο
με πολύ καλό ήχο.
Νέα Τιμή