€ 150,00

μεταχειρισμενα Νόμισμα Συλλεκτικό

Χώρα
Ελλάδα

Νόμισμα τών 10δρχ,του 1978.