€ 3,00

μεταχειρισμενα Alanis Morissette - Giusy Ferreri - Lorenzo Cherubini (3 CD Πακέτο)

Είδος
Pop

3 CD πακέτο (χωρίς τα εξώφυλλά τους).
Δώρο το εξώφυλλο του MIKA – Songbook Vol. 1 I Più Grandi Successi (χωρίς το CD).

Alanis Morissette – Supposed Former Infatuation Junkie

1 Front Row
2 Baba
3 Thank U
4 Are You Still Mad
5 Sympathetic Character
6 That I Would Be Good
7 The Couch
8 Can't Not
9 UR
10 I Was Hoping
11 One
12 Would Not Come
13 Unsent
14 So Pure
15 Joining You
16 Heart Of The House
17 Your Congratulations

Giusy Ferreri – Non Ti Scordar Mai Di Me

1 Non Ti Scordar Mai Di Me
2 Remedios
3 Che Cosa C'è
4 La Bambola
5 Ma Che Freddo Fa
6 Insieme A Te Non Ci Sto Più

Lorenzo Cherubini - Backup 1987-2012 Il Best

2-1 Ti Porto Via Con Me
2-2 Stella Cometa
2-3 Un Raggio di Sole
2-4 Ti Sposerò
2-5 Tanto
2-6 Mi Fido Di Te
2-7 Una Storia D'amore
2-8 Fango
2-9 Mezzogiorno
2-10 A Te
2-11 Dove Ho Visto Te
2-12 Come Musica
2-13 Baciami Ancora
2-14 Tutto L'Amore Che Ho
2-15 Le Tasche Piene Di Sassi
2-16 Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang
2-17 La Notte Dei Desideri
2-18 Ora
2-19 Ti Porto Via Con Me
2-20 Estate