€ 12,00

μεταχειρισμένα Robert ESCARPIT:ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ. /Gaston Bouthoul. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είδος
Επιστήμες
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Robert ESCARPIT:ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ. Μετφρ.Ιων.Γαλανού. Ι.Ζαχαρόπουλος 1963 σελ.112
// Gaston Bouthoul. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. Μετφρ.Η.Παπαγεωργίου. Ι Ζαχαρόπουλος 1965. Σελ. 109.
Η τιμή αφορά και τα 2 βιβλία