2 ΤΟΜΟΙ Νέα Εικονογραφημένη Γεωγραφία ΑΤΛΑΣ της Ελλάδος - Τόμοι Δ & Ε του Λεωνίδα Ι. Κουβαρη (1964) σελ. 886Χ2

Οι χρήστες είδαν επίσης