€ 25,00

μεταχειρισμένα Φωτογραφική μηχανή Kodak Star 835AF (1991)

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Η μηχανή παίρνει φιλμ 35 mm, επιλέγει αυτόματα την ευαισθησία ISO, οπλίζει, προωθεί το φιλμ και εστιάζει αυτόματα. Μάλλον λειτουργεί, αν και δεν δοκιμάστηκε τελευταία με φιλμ για φωτογράφιση. Η μηχανή πωλείται ως έχει.
Βάζοντας δοκιμαστικά μπαταρίες και φιλμ η μηχανή το προωθεί αυτόματα, όταν πατηθεί λίγο το κουμπί ανάβει το κόκκινο φωτάκι αυθεστίασης (autofocus, προτελευταία φωτογραφία), μετά ανάβει το πράσινο φωτάκι ετοιμότητας του φλας (τελευταία φωτογραφία), όταν δε το κουμπί πατηθεί πλήρως ανάβει το φλας και στη συνέχεια προωθείται το φιλμ - στο τέλος λίγων τέτοιων δοκιμών πάτησα του κουμπάκι ανατύλιξης και το φιλμ επανήλθε στην κασέτα του.