€ 1,50

μεταχειρισμενα Ανθολογία μαθητικών κειμένων και σχεδίων - Τόμος Α'

Μαθητικό βιβλίο του Υπουργείου Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Τμήμα Προγράμματος & Μελετών Μέσης Εκπαιδεύσεως, ΟΕΔΒ.

Έκδοση του 1974, από την εφημερίδα «Τα Νέα».

Έχει ελαφρά τσάκιση στο εξώφυλλο (φαίνεται στη φωτογραφία).