€ 18,00

μεταχειρισμένα ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Σαν καινούργιο

ΔΕΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ & ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (12 ΕΥΡΩ)
1 PTA 1966, 1975
5 PTAS 1957, 1975, 1991
25 PTAS 1957, 1975
50 PTAS 1957, 1982
25 Εscudos 1978 (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ (7 ΕΥΡΩ)
5 L. 1954, 1955
10 L. 1955, 1973, 1976
50 L. 1955, 1977
100 L. 1974, 1977, 1978
200 L. 1978, 1979
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΛΑ ΜΑΖΙ 18 ΕΥΡΩ