€ 110,00

μεταχειρισμενα ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΠΑΠΥΡΟΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ -ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ -ΝΕΑΣ (13 ΤΟΜΟΙ)

lexiko tis ellinikis glossas -papiros - archeas -meseonikis -neas (13 tomi)
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΠΑΠΥΡΟΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ -ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ -ΝΕΑΣ (13 ΤΟΜΟΙ)
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΠΑΠΥΡΟΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ -ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ -ΝΕΑΣ (13 ΤΟΜΟΙ)
Κατάσταση
Καινούργιο

Ο Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος παρουσιάζει στο αναγνωστικό κοινό το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, ένα μνημειώδες έργο, έκτασης 13 τόμων, που εκπονήθηκε με στόχο να αποτυπώσει τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από τους αρχαίους χρόνους ως τις μέρες μας. Το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε παράλληλα με την α' έκδοση της δίτομης Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα (1981-1996). Στην παρούσα έκδοσή του το λημματολόγιο του λεξικού εμπλουτίστηκε με εκατοντάδες λήμματα από όλο το φάσμα των γλωσσικών χρήσεων, επιστημονικών και μη, ώστε να καλυφθούν γνωστικοί τομείς αιχμής και όροι (πληροφορικής, τεχνολογίας κ.λπ.) που εμφανίστηκαν και εδραιώθηκαν στη χρήση τα τελευταία χρόνια.
Το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας συντάχθηκε υπό τη γενική εποπτεία των εκδοτών της Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, Γιάννη Α. Πουρνάρα και Ειρήνης Πουρνάρα. Στον σχεδιασμό του και τη συγκρότησή του σημαντική υπήρξε η συμβολή του καθηγητή της Γλωσσολογίας Γεωργίου Μπαμπινιώτη, ο οποίος είχε την εποπτεία των γλωσσολογικού περιεχομένου λημμάτων της Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα. [...]
Όπως προαναφέρθηκε, το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας περιέχει τον θησαυρό της αρχαίας, της μεσαιωνικής (βυζαντινής) και της νεότερης γλώσσας μας. [...]
Ως προς τη νεοελληνική μας γλώσσα, κύριος στόχος του επιτελείου συντάξεως του λεξικού ήταν να διαμορφωθεί ένα πραγματικά "συγχρονικό" λεξικό της Νεοελληνικής, δηλαδή ένα έγκυρο, επιστημονικά -βάσει αρχών- συντεταγμένο λεξικό, που να περιγράφει πιστά τη λεξιλογική (σημασιολογική) κατάσταση της ζωντανής μας γλώσσας, αλλά και να αποτυπώνει τον διαλεκτικό της πλούτο.
Αντίθετα προς τις λέξεις που η ίδια η χρήση και η εξέλιξη της γλώσσας έχουν θέσει στο περιθώριο και που γι' αυτό ήταν επιβεβλημένο να μην περιληφθούν στο λεξικό, υπάρχει ένα άλλο πλήθος νέων λέξεων, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. πραγματικότητας. Στο λεξικό αποτυπώθηκαν και συμπεριλήφθηκαν τα περισσότερα από τα νέα λεξιλογικά στοιχεία, που δεν εκφράζουν μόνο τη σκέψη, τη νοοτροπία και τη στάση του Έλληνα όπως απεικονίζεται στη γλώσσα, αλλά και την όλη δομή και οργάνωση των διαφόρων μορφών δραστηριότητας (πνευματικής, πολιτιστικής, κοινωνικής τεχνολογικής κ.λπ.) του νεότερου ελληνισμού.
Όσον αφορά την ορθογραφία, στην παρούσα έκδοση τηρήθηκαν οι ορθογραφικές επιλογές της πρώτης έκδοσης, με ορισμένες διαφοροποιήσεις που αφορούν κυρίως τον τονισμό των λέξεων (κατάργηση του τόνου από το άρθρο στη γενική πτώση ενικού και πληθυντικού, κατάργηση του τόνου από τους μονοσύλλαβους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας κ.ά.).
Εν κατακλείδι, το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας είναι ένας γλωσσικός θησαυρός που δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αναζητήσει λεξιλογικό υλικό από όλες τις περιόδους της ελληνικής γλώσσας, αλλά και να αποκτήσει εικόνα της σημασιολογικής και τυπολογικής εξέλιξης των λεξικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύει επίσης τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, συνδυάζοντας τη διαχρονία με τη συγχρονία. Κάθε λεξικογραφικό έργο, δεν είναι μια ψυχρή παράθεση τύπων, όρων και ερμηνευμάτων, αλλά εκφράζει ένα πολιτισμικό περιεχόμενο: οι λέξεις είναι τα κλειδιά για τη σκέψη και την υλική πραγματικότητα. Και το παρόν λεξικό παρουσιάζει μέσα από τις σελίδες του την πολιτισμική διαδρομή χιλιετιών που διήνυσε ο ελληνισμός από τους μυκηναϊκούς χρόνους ως την αυγή του 21ου αιώνα. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Οι χρήστες είδαν επίσης