€1 με BOX NOW όλο το 2023! 📦🎉

€ 18,00

μεταχειρισμενα Πανεπιστημιακή Φυσική - Ηλεκτρομαγνητισμός Young, Hugh D.

Κατάσταση
Καινούργιο

Για περισσότερα από 1 προϊόντα από τις αγγελίες μου, στείλτε μήνυμα για να μπουν όλα σε μία αγγελία :) Πιθανή έκπτωση στο σύνολο!

Τίτλος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Συγγραφέας: Hugh D. Young
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Έτος: 1994
Κατηγορίες: Θετικές επιστήμες

Αχρησιμοποίητο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα Β' Τόμου
22. Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο
Ηλεκτρικό φορτίο
Αγωγοί και μονωτές
Διατήρηση και κβάντωση φορτίου
Νόμος του Coulomb
Ηλεκτρικό πεδίο και ηλεκτρικές δυνάμεις
Υπολογισμοί ηλεκτρικών πεδίων
Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές
Ηλεκτρικά δίπολα
Απεικονίσεις πεδίων: Ειδική μελέτη στην ανάλυση με ηλεκτρονικό υπολογιστή
Σύνοψη
Προβλήματα
23. Νόμος του Gauss
Ηλεκτρική ροή
Νόμος του Gauss
Εφαρμογές του νόμου του Gauss
Φορτία πάνω σε αγωγούς [...]
24. Ηλεκτρικό δυναμικό
Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια
Δυναμικό
Υπολογισμός δυναμικών
Ισοδυναμικές επιφάνειες
Βαθμίδα δυναμικού
Το πείραμα του Millikan με σταγονίδια λαδιού
Ο καθοδικός σωλήνας
Ισοδυναμικές γραμμές: Μια ειδική μελέτη σε ανάλυση με υπολογιστή
25. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά
Πυκνωτές
Υπολογισμός της χωρητικότητας
Πυκνωτές σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση
Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου
Διηλεκτρικά
Για την ανάπτυξη της φυσικής μας διαίσθησης: Πυκνωτές
Μοριακό μοντέλο επαγομένου φορτίου
Νόμος του Gauss σε διηλεκτρικά
26. Ρεύμα, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναμη
Ρεύμα
Ειδική αντίσταση
Αντίσταση
Ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα
Ενέργεια και ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα
Για την ανάπτυξη της φυσικής μας διαίσθησης: Αντιστάτες
Θεωρία αγωγιμότητας στα μέταλλα
Βιολογικές επιδράσεις του ρεύματος
27. Κυκλώματα συνεχούς
Αντιστάτες σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση
Κανόνες του Kirchhoff
Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων
Κυκλώματα αντίστασης - χωρητικότητας
Συστήματα διανομής: Μια ειδική μελέτη ανάλυσης κυκλωμάτων
28. Μαγνητικό πεδίο και μαγνητικές δυνάμεις
Μαγνητισμός
Μαγνητικό πεδίο
Γραμμές του μαγνητικού πεδίου και μαγνητική ροή
Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο
Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων
Για την ανάπτυξη της φυσικής μας διαίσθησης: Φορτισμένα σωματίδια μέσα σε μαγνητικό πεδίο
Μαγνητική δύναμη πάνω σε αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα
Δύναμη και ροπή σε βρόχο ρεύματος
Ο ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος
Το φαινόμενο Hall
29. Πηγές μαγνητικού πεδίου
Το μαγνητικό πεδίο κινούμενου φορτίου
Μαγνητικό πεδίο από ρευματοφόρο αγωγό στοιχειώδους μήκους
Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού
Δύναμη μεταξύ παράλληλων αγωγών
Μαγνητικό πεδίο κυκλικού βρόχου
Ο νόμος του Ampere
Εφαρμογές του νόμου του Ampere
Μαγνητικά υλικά
Ρεύμα μετατόπισης
30. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
Πειράματα επαγωγής
Ο νόμος του Faraday
Ηλεκτρεγερτική δύναμη λόγω κίνησης
Ο νόμος του Lenz
Επαγόμενα ηλεκτρικά πεδία
Δινορεύματα
Οι εξισώσεις του Maxwell
Υπεραγωγιμότητα: Μια ειδική μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων
31. Αυτεπαγωγή - Αμοιβαία επαγωγή
Αμοιβαία επαγωγή
Αυτεπαγωγή και πηνία
Ενέργεια μαγνητικού πεδίου
Το κύκλωμα R-L
Το κύκλωμα L-C
Το κύκλωμα L-R-C
Για την ανάπτυξη της φυσικής μας διαίσθησης: Πηνία
32. Εναλλασσόμενο ρεύμα
Περιστρεφόμενα διανύσματα φάσης και εναλλασσόμενα ρεύματα
Αντίσταση και άεργη αντίσταση
Το κύκλωμα L-R-C σε σειρά
Ισχύς σε κυκλώματα εναλλασσομένων ρευμάτων
Συντονισμός κυκλώματος L-R-C σε σειρά
Συντονισμός κυκλώματος παράλληλων L-R-C
Μετασχηματιστές
33. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Εισαγωγή στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικού κύματος
Ημιτονοειδή κύματα
Ενέργεια στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην ύλη
Στάσιμα κύματα
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Ακτινοβολία από κεραία
Για την ανάπτυξη της φυσικής μας διαίσθησης: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
34. Φύση και διάδοση του φωτός
Φύση του φωτός
Ανάκλαση και διάθλαση
Ολική (εσωτερική) ανάκλαση
Διασκεδασμός
Πόλωση
Σκέδαση του φωτός
Αρχή του Huygens
35. Γεωμετρική οπτική
Ανάκλαση σε επίπεδη επιφάνεια
Ανάκλαση σε σφαιρική επιφάνεια
Γραφικές μέθοδοι για κάτοπτρα
Διάθλαση σε σφαιρική επιφάνεια
Λεπτοί φακοί [...]
36. Οπτικά όργανα
37. Συμβολή
38. Περίθλαση
39. Σχετικιστική Μηχανική
40. Φωτόνια, ηλεκτρόνια
41. Η κυματική φύση των σωματιδίων
42. Κβαντική μηχανική
43. Δομή των ατόμων
44. Μόρια και συμπυκνωμένη ύλη
45. Πυρηνική φυσική
46. Φυσική σωματιδίων και Κοσμολογία