€ 20,00

μεταχειρισμενα Σπάνιο νόμισμα 5 δραχμών του 1930

Χώρα
Ελλάδα

Σπάνιο νόμισμα των 5 δραχμών του 1930 σε πάρα πολύ κατάσταση!