Συλλεκτικό νόμισμα των 20 δραχμών (1960)

Οι χρήστες είδαν επίσης