€ 50,00

μεταχειρισμένα MS WINDOWS 3.11 FOR WORKGROUPS

MS WINDOWS 3.11 FOR WORKGROUPS
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕ ΟΚΤΩ (8) ΓΝΗΣΙΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΟΝΟ