Διαπραγμάτευση

μεταχειρισμενα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά

parnassos etisia ekdosi filologikou sindesmou parnassos 11 tomi, apo ton tomo 1, 1877. exeretika sillektika
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ετήσια έκδοση Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός 11 τόμοι, από τον τόμο 1, 1877. Εξαιρετικά συλλεκτικά
Είδος
Άλλο

Φιλολογικός Σύνδεσμος Παρνασσός, Ετήσια έκδοση Περιοδικού, 11 τόμοι σε εξαιρετική κατάσταση.
Υψηλής συλλεκτικής αξίας καθώς δεν υπάρχουν άλλα γνωστά αντίτυπα.

Αναλυτικά :

Τόμος 1 , έτος 1877, σελ. 916
Τόμος 2, έτος 1878 , σελ. 992
Τόμος 4, έτος 1880, σελ. 1015
Τόμος 5, έτος 1881, σελ. 1103
Τόμος 6, έτος 1882, σελ. 984
Τόμος 7, έτος 1883, σελ. 1067
Τόμος 8, έτος 1884, σελ. 849
Τόμος 9, έτος 1885, σελ. 737
Τόμος 11, έτος 1887, σελ. 556
Τόμος 14, έτος 1891, σελ. 775
Τόμος 16,έτος 1893, σελ. 960

Οι χρήστες είδαν επίσης