€ 50,00

μεταχειρισμένα Οικογενειακή ιατρική βιβλιοθήκη

8 τομη εγκυκλοπαίδεια. Αγοράστηκε αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε.