€ 4,00

μεταχειρισμένα Εφαρμοσμένη γραμματική της δημοτικής και συντακτικό: Τόμος Πρώτος

Γ. Παπαναστασίου
7η έκδοση, 1990
σχετικά καλή κατάσταση, αποχρωματισμός στη ράχη, σημειώσεις μέσα στο βιβλίο