€ 12,00

μεταχειρισμένα πνευματικοι αυτοματισμοί Γιαννακόπουλος

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Η επιστήμη των πνευματικών συστημάτων και αυτοματισμών αποτελεί σήμερα ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνικής, με συνεχώς διευρυνόμενο πεδίο εφαρμογής. Παλλά προβλήματα μερικής ή πλήρους αυτοματοποίησης επιλύονται άμεσα και ικανοποιητικά με τη χρήση των πνευματικών αρχών. Το παρόν βιβλίο βασικής εκπαίδευσης στα πνευματικά συστήματα, εξασφαλίζει σταδιακή εκμάθηση στον εκπαιδευόμενο, με μεθοδική πορεία, προοδευτικό ρυθμό δυσκολίας, παρέχοντας ταυτόχρονα γνώσεις λειτουργίας και εφαρμογών, των κυριοτέρων πνευματικών δομικών στοιχείων και μηχανισμών. Περιλαμβάνει βασικές έννοιες και στοιχεία, με παραδείγματα εφαρμογής σε μια προσπάθεια προοδευτικής εισαγωγής, όσο περισσότερο απλά γίνεται, πάνω στον πραγματικά νευραλγικό τομέα των Πνευματικών.[...]