€ 45,00

μεταχειρισμενα Νόμισμα τών 20 λεπτά του 2002

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Νόμισμα των 20 λεπτά του 2002