€ 20,00

μεταχειρισμένα Τάκη Κόντου (1932) Παραμύθια (Κατά τον ΑΙΣΩΠΟ) έκδοση β' - εν Αθήναις - εκδόσεις Κολλάρος και ΣΙΑ

Γλώσσα
Ελληνικά
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΣΠΑΝΙΟ ΔΥΣΕΥΡΕΤΟ
Δεύτερος όμοιο δεν κυκλοφορεί στις αγορές του διαδικτύου
πλήρες, σελίδες καθαρές και ατσαλάκωτες

18 x 13 εκ.
σελ. 96

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ἡ ᾿Αλεποὺ καὶ τὰ σταφύλια 3
2. ῾Ο ᾿Αϊτὸς καὶ ἡ Χελώνα 5
3. Ο ᾿Αράπης 8
4. Ἡ Γκαμήλα καὶ ἡ καμπούρα της 10
5. Ὁ ῎Ανθρωπος καὶ τὸ Φεῖδι 12
6. Ο Πατέρας καὶ τὰ παιδιά του (Α.) 14
7. Ἡ Καρακάξα 17
8. Τὸ Λιοντάρι, ὁ Γάϊδαρος καὶ ἡ ᾿Αλεποὺ19
9. Η Κότα μὲ τὰ χρυσὰ αὐγὰ 22
10. Ὁ Λύκος καὶ οἱ Τσομπάνηδες 24
11. Τὸ γέρικο Λιοντάρι καὶ ἡ ᾿Αλεποὺ 26
12. Τὸ Κουνοῦπι καὶ τὰ Βόδι 28
13. Τὰ δυὸ Βατράχια 30
14. Ἡ ᾿Αλεποὺ καὶ ὁ Κόρακας 32
15. Οἱ Μυῖγες 35
16. Ἡ Καβουρομάνα καὶ τὰ παιδιά της 37
17. Ὁ Πατέρας καὶ τὰ παιδιά του (Β.) 39
18. Ὁ Λύκος καὶ ὁ Γερανὸς 42
19. Ἡ ᾿Αλεποὺ καὶ ὁ Τράγος 45
20. Τὰ Σαλιγκάρια 48
21. Τὸ γερασμένο Λιοντάρι 49
22. Ο Γάϊδαρος καὶ ἡ ᾿Αλεπού 52
23. Τὸ ἄρρωστο Κοράκι 54
24. Ὁ Σκύλος καὶ ὁ Λύκος 56
25. Οἱ ᾿Αλεπούδες 61
26. Ἡ ᾿Αλεποὺ καὶ ὁ Σκαντζόχερος 63
27. Τὸ Κατσίκι καὶ ὁ Λύκος (Α.) 65
28. Οἱ δυὸ Βαθρακοὶ 67
29. Ἡ Γάτα καὶ τὰ Ποντίκια 69
30. Τὸ Σκουλήκι καὶ ἡ ᾿Αλεπού 71
31. Τὸ Κουνέλι, ἡ Νυφίτσα καὶ ὁ Γάτος 73
32. Ο Ψύλλος 76
33. Τὸ Κατσίκι καὶ ὁ Λύκος (Β.) 78
34. Τὸ ῎Αλογο καὶ ὁ Γάϊδαρος 80
35. Ὁ Λύλος καὶ ἡ Μητέρα 83
36. Ἡ ᾿Αλεποὺ καὶ τὸ Λιοντάρι 85
37. Οἱ ᾿Αητοί, οἱ Λαγοὶ καὶ οἱ ᾿Αλεπούδες 86
38. Ἡ ᾿Αλεποὺ καὶ τὸ κεφάλι τῆς Κούκλας 89
39. Τὸ ἄρρωστο Λιοντάρι, ὁ Λύκος καὶ ἡ ᾿Αλεπού 90

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης