€ 11,00

μεταχειρισμένα Καρτελάκι με γραμματόσημα Κ.Π. (2)

Χώρα
Ελλάδα

Δύο τρίαινες, με αστεράκι (2 μεταλλίκια), χωρίς σφάλμα (λ.χ. λέπτυνση).

Πλήρης η σειρά του αγγλικού ταχυδρομείου Κρήτης (ενάριθμα), με δώρο σφραγίδες "ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ", και άλλα κομμάτια.

Τιμή καρτέλας, 11 ευρώ.