€ 8,00

μεταχειρισμένα Καρτελάκι με γραμμ. Κ.Π. (1)

Χώρα
Ελλάδα

Τρίαινα με σφραγίδα ασφαλείας γνήσια σε άριστη κατάσταση (ΜΗ).

Η σειρά των επαναστατών του Θερίσου, τουλάχιστον μία φορά σε πολύ καλή κατάσταση

Επισήμανση μικρό "ΕΛΛΑΣ", επί ενάριθμων γραμματοσήμων, και άλλα γραμματόσημα Κ.Π.

Τιμή καρτέλας, 8 ευρώ.