€ 50,00

μεταχειρισμενα Νόμισμα Συλλεκτικό

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Νόμισμα τών 10δρχ του 1986