€ 10,00

μεταχειρισμενα Ελληνική Πολιτεία - Χαρτονόμισμα 1 Δραχμή (18 Ιουνίου 1941)

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ελληνική Πολιτεία - Χαρτονόμισμα 1 Δραχμή (18 Ιουνίου 1941)