€ 150,00

μεταχειρισμενα Νόμισμα Συλλεκτικό

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Νόμισμα τών 5 δρχ του 1976