€ 15,00

μεταχειρισμενα Καλώδια εκκίνησης-φόρτισης αυτοκινήτου

Κατάσταση
Καινούργιο

Καλώδια εκκίνησης-φόρτισης αυτοκινήτου
τύπου 600, μήκος 4 m, διατομή 6 mm²