€ 24,00

μεταχειρισμένα C008 Γραμματόσημα-καρτποσταλ - Εκτεταμένη συλλογή 50++ δελτάρια & ταχ.καρτποστάλ από διάφορες χώρες

Γραμματόσημα / καρτποσταλ - Εκτεταμένη συλλογή με 50+ επιστολικά δελτάρια και ταχ/μένων καρτποστάλ από διάφορες χώρες - ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ