€ 8,00

μεταχειρισμένα Πλαστικοί σκαρμοι πακέτο 40. τεμάχια

Κατάσταση
Καινούργιο

Πλαστικοί σκαρμοι σκάφους 40 τεμάχια
11 τεμάχια.11cm
18 τεμάχια 8 cm
11 τεμάχια 6 cm